The company has been dissolved and removed from the National Court Register.

Spółka Abucoins została rozwiązana oraz wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców.