Panel użytkownika
[[ defaults.name ]]
[[ defaults.user.company.company_name ]]
Niezweryfikowany

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 (Definicje)Administrator - administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926, ze zmianami), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Abucoins z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Rybaki 19/22, 61-884 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689296 posiadająca kapitał nominalny w wysokości 50.000,00 złotych, NIP 7831762644, REGON 367914649.Dane osobowe – dane osobowe użytkowników są przechowywane w celu korzystania z serwisu.Operator – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Abucoins z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Rybaki 19/22, 61-884 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689296 posiadająca kapitał nominalny w wysokości 50.000,00 złotych, NIP 7831762644, REGON 367914649.Strona internetowa –strona dostępna jest online pod domeną www.abucoins.com.Usługi – usługi świadczone przez Operatora na Stronie internetowej, w szczególności pośredniczenie w sprzedaży i zakupie walut wirtualnych.Użytkownik – użytkownik Strony internetowej.§2 (Zasady zbierania Danych osobowych Użytkownika)
 1. Korzystanie ze Strony internetowej oraz Usług wymaga od Użytkowników udostępnienia swoich Danych osobowych.

 2. Operator zbiera informacje udzielone dobrowolnie przez Użytkownika oraz informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane osobowe zebrane od Użytkowników nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że (i) Użytkownik wyraził na to zgodę; (ii) jest to wymagane przepisami prawa; oraz (iii) jest to konieczne w celu świadczenia Usług, w szczególności udzielania wsparcia technicznego, przetwarzania płatności lub innych usług.§3 (Zakres Danych osobowych oraz przetwarzanie Danych osobowych)W ramach świadczenia Usług Operator może wymagać od Użytkownika podania następujących Danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu, serii i numeru dowodu osobistego, numeru PESEL.§4 (Prawa Użytkownika)
 1. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych celem ich zmiany i/lub aktualizacji.

 2. Użytkownik ma prawo zwrócenia się z prośbą o wprowadzenie zmian, aktualizacji, sprostowania swoich danych osobowych, czasowe lub trwałe wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie takich danych w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa lub nie są już wymagane do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.

 3. W przypadku zmiany dowolnych Danych osobowych, Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia czynności mających na celu aktualizację Danych osobowych znajdujących się na jego koncie.

 4. Użytkownik ma prawo usunięcia swoich Danych osobowych w dowolnym czasie.

 5. Administrator może odmówić usunięcia Danych osobowych Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu Świadczenia Usług lub dowolnych przepisów prawa, a zachowanie Danych osobowych jest niezbędne do zbadania takich okoliczności oraz określenia odpowiedzialności Użytkownika.§5 (Informacje o plikach cookie „ciasteczkach” oraz dzienniki serwera)
 1. Strona internetowa korzysta z plików cookie.

 2. Pliki cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony internetowej. Pliki cookie zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu należącym do użytkownika końcowego pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.

 4. Pliki cookie wykorzystywane są w następujących celach:
  a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.

 5. Oprogramowanie służące do przeglądania Internetu (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą zmienić te ustawienia. Przeglądarka internetowa zezwala użytkownikowi na usuwanie plików cookie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w menu pomoc lub dokumentacji przeglądarki internetowej.

 6. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.

 7. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców oraz partnerów współpracujących z Operatorem.

 8. Niektóre informacje o zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania strony oraz w celu zapewnienia możliwie najwydajniejszych usług hostingowych.

 9. Przeglądane zasoby identyfikowane są za pomocą adresów URL. Ponadto, przechowywaniu mogą podlegać: data zapytania, czas odpowiedzi, nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez HTTP, HTTPS, informacje o błędach, które wystąpiły podczas realizacji transakcji HTTP, HTTPS, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (odnośnik) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika oraz adresie IP. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami, Operator nie łączy takich danych z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikowania użytkownika (chyba, że jest to konieczne dla prawidłowego działania Serwisu), a jedynie do celów administrowania serwerem.