Panel użytkownika
[[ defaults.name ]]
[[ defaults.user.company.company_name ]]
Niezweryfikowany

Używasz kodu bonusowego, który obniżył Twoją prowizję Maker do -0.1%

Używasz kodu bonusowego, który obniżył Twoją prowizję Taker do 0.00%

Rynek Prowizja Maker Prowizja Taker
[[item.name]] [[item.maker]] % -0.10 % [[item.taker]] % 0.00 %